História znaku

1905-1952

Toto je prvý oficiálny znak Chelsea zobrazujúci slávneho Chelsea penzistu, podľa ktorého sme boli v minulosti prezývaní "Penzisti". Nikdy však nebol na dresoch, figuroval iba na programoch v deň zápasu.
 
 
1952-1953

Prvý majstrovský znak. Inicioval ho Ted Drake, keď sa v roku 1952 stal novým manažérom Chelsea. Jeho prvým krokom bolo odstránenie penzistu zo znaku klubu. Snažil sa o nový a modernejší imidž, ktorý by viac korešpondoval s prezývkou "The Blues". Zaviedol nové metódy v tréningu a zmodernizoval celý klub. Ovocie prišlo v roku 1955, keď sme získali prvý titul.

 
 1953-1986

Najznámejší znak, ktorý sa používal 33 rokov. Vzhľad bol inšpirovaný znakom na uniforme mestských policajtov v obvode Chelsea. Lev pochádza zo znaku Earla Cadogana, ktorý bol prezidentom klubu a mal titul Vojvoda z Chelsea. Drží tzv. arcibiskupský kríž, ktorý patril Arcibiskupovi z Westminstru. Jeho právomoc bola predsa len vyššia ako právomoc vojvodu. Ruže reprezentujú Anglicko a futbalové lopty futbal.

Chelsea začala používať tento znak až v 60-tych rokoch a bol našitý na dresoch. V 70-tych rokoch boli po našich pohárových triumfoch do znaku všité malé detaily, ako napr. symbol FA Cupu a hviezdy. Základný vzhľad kruhu so znakom bol vždy zachovaný.

 

1986-2005

V roku 1986 prišiel štvrtý znak a reagoval na zvýšený komerčný záujem o futbal. Lev a písmená CFC ostali zachované, zmenila sa však farba a forma. Znak sa používal 19 rokov. Slúžil klubu dlhé roky, ale fanúšikovia začali po čase čoraz hlasnejšie žiadať o návrat starého vzhľadu, ktorý by klub reprezentoval v druhej storočnici našej existencie.

 

2005-

Uvedený v novembri 2004 a používaný od mája 2005. Peter Kenyon pri uvedení znaku povedal: "Sme nesmierne pyšní na dedičstvo klubu. Nový dizajn je ovplyvnený znakom z 50-tych rokov. Toto rozhodnutie bolo jediné možné a je úplne prirodzené. Nachádzame sa v roku stého výročia klubu a vstupujeme do novej a vzrušujúcej éry. Je náležité, že naša nová identita reprezentuje naše tradície, ktoré s nami budú ďalších sto rokov."